Hướng dẫn thủ tục xin cấp phù hiệu xe tải

THỦ TỤC XIN CẤP PHÙ HIỆU XE TẢI

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP PHÙ HIỆU XE TẢI

Hồ sơ xin cấp phù hiệu xe tải tùy thuộc vào yếu tố tác động về chủ sở hữu xe là doanh nghiệp hay cá nhân để có sự chuẩn bị hồ sơ khác nhau, cụ thể như sau:

Thủ tục làm phù hiệu xe tải cho xe đứng tên Doanh nghiệp

Đối với xe đứng tên Doanh nghiệp: Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức dưới đây để Có 2 cách, tùy thuộc vào mỗi trường hợp khác nhau của chủ xe mà có thể lựa chọn cách làm phù hợp:

❤️️Cách 1: Thủ tục làm phù hiệu xe tải bằng tên Doanh nghiệp bao gồm

 • Giấy đăng kí kinh doanh của công ty (giấy đăng kí kinh doanh phải có mã đăng ký ngành nghề số ngành nghề kinh doanh là 4933)

 • Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục 24 của Thông tư 63/2015/TT-BGTVT;

 • Giấy phép kinh doanh vận tải của Sở GTVT cấp – Giấy phép con

 • Cà vẹt (đăng ký) – bản sao công chứng trong vòng 6 tháng

 • Sổ kiểm định xe cần xin phù hiệu còn trong thời hạn (bản sao công chứng trong vòng 6 tháng); (Phải có dấu tích ở phần “kinh doanh vận tải” và “có lắp giám sát hành trình”)

 • Tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình của các xe đề nghị cấp phù hiệu.

❤️️Cách 2: Thủ tục làm phù hiệu xe tải thông qua Hợp tác xã bao gồm

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty.

 • Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục 24 của Thông tư 63/2015/TT-BGTVT;

 • Cà vẹt (đăng ký)

 • Sổ kiểm định xe cần xin phù hiệu còn trong thời hạn (Phải có dấu tích ở phần “kinh doanh vận tải” và “có lắp giám sát hành trình”)

 • Thời hạn để giải quyết đơn đề nghị xin cấp phù hiệu xe: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP PHÙ HIỆU XE TẢI

✅Thủ tục làm phù hiệu xe tải cho xe đứng tên Cá nhân.

Đối với xe đứng tên cá nhân có 3 cách như sau, tùy thuộc vào mỗi trường hợp khác nhau của chủ xe mà có thể lựa chọn cách làm phù hợp:

❤️️Cách 1: Thủ tục làm Phù hiệu xe tải bằng chính tên chủ xe được tiến hành theo trình tự sau

 • Bước 1: Thành lập công ty hoặc hộ kinh doanh cá thể theo trình tự thủ tục luật định hoặc truy cập vào các bài viết của ACC để được hướng dẫn ký hơn về thủ tục này;

 • Bước 2: Xin giấy phép con là Giấy phép kinh doanh vận tải (thời hạn sử dụng 7 năm);

 • Bước 3: Xin phù hiệu xe tải (thời hạn sử dụng7 năm).

❤️️Cách 2: Thủ tục làm Phù hiệu xe tải thông qua Hợp tác xã bao gồm

 • Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục 24 của Thông tư 63/2015/TT-BGTVT;

 • Chủ xe cần chuẩn bị:

 • Chứng minh nhân dân

 • Cà vẹt (Đăng ký)

 • Sổ kiểm định xe cần xin phù hiệu còn trong thời hạn (Phải có dấu tích ở phần “kinh doanh vận tải” và “có lắp giám sát hành trình”)

❤️️Cách 3: Thủ tục làm Phù hiệu xe tải thông qua Công ty kinh doanh vận tải bao gồm

 • Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục 24 của Thông tư 63/2015/TT-BGTVT;

 • Hợp đồng cho thuê xe giữa cá nhân và công ty.

 • Giấy phép kinh doanh vận tải của Công ty.

 • Cà vẹt (Đăng ký)

 • Sổ kiểm định xe cần xin phù hiệu còn trong thời hạn (Phải có dấu tích ở phần “kinh doanh vận tải” và “có lắp giám sát hành trình”)

 • Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục 24 của Thông tư 63/2015/TT-BGTVT.

  Hotline:0937 345 533 

  Email: Phuhieuttc@gmail.com

 

Tin tức khác